15

Álvaro Siza Vieira
Porto

 Álvaro Siza Vieira
 Álvaro Siza Vieira
 Álvaro Siza Vieira
 Álvaro Siza Vieira